Dlaczego VendiShelf?


Praktycznie w każdym funkcjonującym magazynie zdarzają się niewyjaśnione i często niemałe różnice między faktyczną a udokumentowaną ilością składowanych towarów, na niekorzyść tej pierwszej. Takie braki w asortymencie mogą niejednokrotnie powodować duże straty finansowe, zwłaszcza, gdy magazynowany towar jest kosztowny.

Problem ten udaje się łatwo wyeliminować wprowadzając efektywny system kontroli dostępu do składowanych towarów, jaki zapewnia kaseta VendiShelf, instalowana w regale automatycznym Lean-Lift typu winda firmy Hänel.